Strona główna      Plan lekcji      Aktualności      Ogłoszenia      Kontakt               

MENU

 

 Strona główna
  Aktualności

 Rekrutacja

 Oferta edukacyjna

   Grupa Biedronek

 Historia

 Patron szkoły

 Kadra

 Samorząd Uczniowski

 Rada Rodziców

 Dokumenty szkolne

 Plan lekcji

 Biblioteka

 Świetlica

 Konkursy

 Osiągnięcia

 Sport

 Akademia Malucha

 Mała Liga Gimnazjalna

 Projekty szkolne

 Szkolne Nowiny

 Wycieczki

 Koło teatralne

 Podręczniki

 Ogłoszenia

 Archiwum

 Kontakt

 


Witamy na stronie głównej Szkoły Podstawowej

im. św. Jana Kantego w Trzcinicy!

UWAGA!
Rekrutacja  do oddziału przedszkolnego i klasy I
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Trzcinicy

na rok szkolny 2018/2019

Nasza szkoła realizowała szereg projektów w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku szkolnym 2012/2013 w Szkoła Podstawowa w Trzcinicy realizowała projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych na terenie Gminy Jasło". Podstawowym założeniem tego przedsięwzięcia było wzbogacenie oferty kształcenia w klasach I – III o dodatkowe zajęcia mające na celu zmniejszenie lub zlikwidowanie rozpoznanych u uczniów dysfunkcji, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz przełamanie barier emocjonalnych umożliwiających lepsze funkcjonowanie w szkole. Dowiedz się więcej.. >>>

W styczniu 2010 r. rozpoczęła się realizacja projektu "Program rozwojowy Zespołu Szkół w Trzcinicy szansą na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów". Czas trwania projektu wyniósł 2,5 roku i zakończył się w czerwcu 2012 r. Wszelkie informacje na oddzielnej stronie pod adresem: www.projektzstrzcinica.pdg.pl

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" - Szkoła Podstawowa w Trzcinicy była jedną z  450 szkół województwa podkarpackiego, która została wylosowana i przystąpiła do realizacji Ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego  współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa. Głównym celem podejmowanych działań było wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Istotą projektu było wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.

 

 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Trzcinicy, Trzcinica 72 Tel.: 013 4429022