Strona główna      Plan lekcji      Aktualności      Ogłoszenia      Kontakt               

MENU

 

 Strona główna
  Aktualności

 Oferta edukacyjna

  Rekrutacja

Grupa czterolatków

 Historia

 Patron szkoły

 Kadra

 Samorząd Uczniowski

 Rada Rodziców

 Dokumenty szkolne

 Plan lekcji

 Biblioteka

 Świetlica

 Konkursy

 Osiągnięcia

 Sport

 Akademia Malucha

 Mała Liga Gimnazjalna

 Projekty szkolne

 Szkolne Nowiny

 Wycieczki

 Koło teatralne

 Podręczniki

 Ogłoszenia

 Archiwum

 Kontakt


Akademia Malucha

Projekt innowacyjny - „Akademia Malucha”
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I- III szkoły podstawowej będą mogli w dalszym ciągu brać udział w zajęciach w ramach Akademii Malucha. Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły i prowadzone będą przez nauczycieli uczących w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Drzwi Akademii stoją otworem dla wszystkich dzieci ciekawych świata, nie bojących się zadawać pytań i poszukiwać rozwiązań dla swoich wątpliwości. Serdecznie zapraszamy.

Organizator: Zespół Szkól w Trzcinicy
Cel główny:
 - rozwój potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-9 lat. 
Cele szczegółowe:
- rozbudzanie pasji i pomoc w odkrywaniu zainteresowań,
- wspieranie rozwoju twórczego dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami,
- angażowanie w doświadczalne poznawanie nauki,
- rozwijanie zdolności uczenia się przez całe życie,
- kształtowanie umiejętność krytycznego myślenia,
- uczenie się współpracy w grupie,
-
rozbudzanie  aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i podtrzymanie ciekawości świata poprzez udział w warsztatach i interaktywnych i wykładach,
-
wzbudzenie chęci poznawania świata i siebie – swoich zainteresowań i pasji,
-
wszechstronny rozwój osobowości,
- kszta
łtowanie nawyków dobrego wychowania,
-
rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,
- d
ążenie do prawidłowego rozwoju psychicznego, intelektualnego i fizycznego dziecka,
-
rozwijanie zainteresowań sportowych, sprawności ruchowej i umiejętności manualnych dzieci,
- nauka j
ęzyka obcego, a przede wszystkim wyrabianie zamiłowania i potrzeby posługiwania się językiem obcym,
-
rozwijanie naukowego myślenia, opartego na stawianiu pytań badawczych, przeprowadzaniu doświadczeń, udzielaniu odpowiedzi na pytania oraz wyciąganiu wniosków,
-
kształtowanie umiejętności skutecznego działania.
Adresaci: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Drzwi Akademii stoją otworem dla wszystkich dzieci ciekawych świata, niebojących się zadawać pytań i poszukiwać rozwiązań dla swoich wątpliwości. 
Forma: wykłady i warsztaty prowadzone przez nauczycieli starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zaproszonych ekspertów. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w piątek (poza okresem świątecznym) i trwają 45 min. Wszystkie zagadnienia prezentowane są w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci. Uczestnicy mają możliwość aktywnego, bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach oraz zadawania prowadzącym pytań.
Zakres: zagadnienia z różnych dziedzin (m.in. nauki przyrodnicze, humanistyczne, społeczne i  politechniczne).
Założenia programowe
  Świat wiedzy otwieramy przed dziećmi, wprowadzając je w kolejne dziedziny nauk: nauki przyrodnicze, humanistyczne, społeczne, ścisłe, językowe, techniczne, sportowe, artystyczne. Zajęcia mają na celu dostarczenie dzieciom poprzez wspólną zabawę podstawowej wiedzy w danym temacie, językiem i metodami dostosowanymi do ich możliwości rozwojowych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz instruktorów i ekspertów z różnych dziedzin.

Na zajęciach prowadzonych w ramach Akademii Malucha najmłodsi mogą zdobyć wiedzę w sposób  niezwykły. Jaki? Oczywiście poprzez zabawę i doświadczenia. Nie ma miejsca na sprawdziany i kartkówki, za to jest czas na pytania, pytania i jeszcze raz pytania. My się pytań nie boimy, a tylko w taki sposób można dowiedzieć się najwięcej. Każdy słuchacz Akademii Malucha otrzyma identyfikator z logo Akademii i symboliczny upominek.

Misją Akademii Malucha jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, by, korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały świat, w którym żyją i potrafiły w nim działać. Metoda pytań i doświadczeń w pełni to realizuje.
Metoda pyta
ń i doświadczeń, którą stosuje Akademia Malucha, łączy w sobie cechy kilku form aktywnego nauczania. Niezwykle ważne w niej jest zaciekawianie światem i człowiekiem, rozbudzanie chęci i zdolności poznawania bogatego świata nauki.
Uczenie przez dociekanie, rozumowanie, do
świadczanie, zwane też Inquiry Based Science Education, w ciągu ostatnich lat jest jedną z najaktywniej rozwijanych i wdrażanych metod nauczania w Europie. Jest to kontrpropozycja do tradycyjnego, dominującego w szkołach modelu opartego na przekazywaniu przez nauczycieli i przyswajaniu przez uczniów faktów o świecie.
Organizacja zajęć:
 1. W zajęciach biorą udział chętni uczniowie klas I – III szkoły podstawowej.
 2. Spotkania w Akademii Malucha organizowane są w każdy piątek zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 3. Zajęcia trwają 45 minut.
 4. Zajęcia dbywają się w Zespole Szkół w Trzcinicy oraz w miejscach związanych bezpośrednio z tematyką zajęć
( np. w Obserwatorium Astronomicznym w Jaśle)
 5. Uczestnik zajęć może wybrać dowolną ilość zajęć, w których chce uczestniczyć.
Zasady wzorowego słuchacza Akademii Malucha
 1. Chcę i lubię zdobywać wiedzę.
 2. Zawsze staram się słuchać nauczyciela/wykładowcy.
 3. Nie boję się zadawać pytań.
 4. Na każde zajęcia przynoszę identyfikator.
 5. Jestem miły dla swoich kolegów i koleżanek oraz wykładowców i opiekunów.
 6. Szanuję otrzymane materiały i wyposażenie sal wykładowych.

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2015/2016:

Data – piątek, godz.14.30 - 15.15

Prowadzący

25.09.2015r

p.J Pasternak

02.10.2015r.

p.B. Kucharczyk

09.10.2015r.

p. B. Halik

16.10.2015r.

p.Z. Klęba

23.10.2015r.

p.M. Sypień

06.11.2015r.

p.R Prajsnar

13.11.2015r.

p.A. Yükselyalçın

20.11.2015r

p.B. Berkowicz

27.11.2015r.

p.D. Biel

04.12.2015r.

p.Ewa Skuba

11.12.2015r

p.E. Stopa

18.12.2015r.

p.D. Juszczyk

08.01.2016r.

p.I. Mazurek

15.01.2016r

p.I Szczerba

22.01.2016r.

p.A. Wieczorek

  Elementy fizyki w technice.
  Świat w mikroskopie.
  Jakie wyjątkowe dary można ofiarować Zmarłym?
  „Co kryje się za słowami”?
  Litery, obrazki – historia książek dla dzieci.
  Praktyczna strona matematyki – matematyka na co dzień.
  Elementy fizyki w technice.
  Emocje wyrażane poprzez ruch. Sztuka teatralna w oczach dziecka.
  Boże Narodzenie w Polsce. Ślady Mikołaja. Pomagamy przygotować wigilijny stół.
  Klucz do tajemnic starożytnego Egiptu.
  I ty możesz zostać muzykiem od drewienek do perkusji.
  Czy wszyscy Słowianie malują jajka na Wielkanoc?
  Lepimy z gliny.
  Skarby Ziemi.
  Warsztaty „Z jak zdrowie”.
  Eksperymenty małego Einsteina.
  Warsztaty astronomiczne „Karpackie niebo”.
  Pasje małe i duże…” Spotkanie z człowiekiem w mundurze.
  Książkowe innowacje na „Przystanku - Akademia Malucha”.
  Dlaczego samolot lata?
  Deutsch für Kinder – język niemiecki dla najmłodszych.
  Skąd się biorą pieniądze w banku? Spotkanie z pracownikiem banku.
  Dlaczego zebra ma paski?
  Dlaczego wulkany zieją ogniem?
  Pierwsza pomoc.
  Eksperymenty w domu.
  W skórze archeologa” – czyli jak wygląda codzienna praca w tym zawodzie.
  Ja -  mały odkrywca.

 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Trzcinicy, Trzcinica 72 Tel.: 013 4429022