Strona główna      Plan lekcji      Aktualności      Ogłoszenia      Kontakt               

MENU

 

 Strona główna
  Aktualności

 Oferta edukacyjna

 Historia

 Patron szkoły

 Kadra

 Samorząd Uczniowski

 Rada Rodziców

 Dokumenty szkolne

 Plan lekcji

 Biblioteka

 Świetlica

 Konkursy

 Osiągnięcia

 Sport

 Akademia Malucha

 Mała Liga Gimnazjalna

 Projekty szkolne

 Szkolne Nowiny

 Wycieczki

 Koło teatralne

 Podręczniki

 Ogłoszenia

 Archiwum

 Kontakt

 


Regulamin biblioteki szkolnej

1. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

Poniedziałek

940 - 1210
Wtorek 940 - 1210
Środa 845 - 1115
Czwartek 845 - 1115
Piątek 845 - 945


2. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz przestrzeganiem jego reguł.
3. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
4. Wypożyczanie książek dla uczniów odbywa się według ustalonego harmonogramu.
5. Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko innej osoby.
6. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni, a w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji  z podaniem terminu ich zwrotu.
7. Uczeń może pożyczyć kolejną lekturę tylko po zwróceniu poprzednio wypożyczonej.
8. Nauczyciele mogą pożyczać książki na cały rok szkolny (poza beletrystyką).
9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki.
10. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym przez bibliotekarza.
11. Zbiory specjalne (kasety video, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.
12. Z księgozbioru podręcznego, oraz z książek, które w bibliotece znajdują się tylko w jednym egzemplarzu, a także z czasopism i wycinków zgromadzonych w teczkach tematycznych można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
13. Każdy czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
14. Wszystkie książki należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzom.
15. Za zagubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić taką samą, lub, gdy jest to niemożliwe, inną wskazaną przez bibliotekarzy.
16. Przed wejściem do biblioteki, teczki, plecaki oraz odzież wierzchnią należy zostawić we wskazanym przez bibliotekarzy miejscu.
17. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych  i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.
18.
W stosunku do uczniów, którzy łamią postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać zastosowane kary zgodnie ze statutem Zespołu Szkół w Trzcinicy. W przypadku nie zwrócenia książek oraz innych wypożyczonych materiałów, dokonania kradzieży przez użytkownika, szkoła może skierować sprawę do odpowiednich organów (policja, sąd).

Powrót

 

 

 

 

Zespół Szkół w Trzcinicy, Trzcinica 72 Tel.: 013 4429022