Strona główna      Plan lekcji      Aktualności      Ogłoszenia      Kontakt               

MENU

 

 Strona główna
  Aktualności

 Oferta edukacyjna

 Historia

 Patron szkoły

 Kadra

 Samorząd Uczniowski

 Rada Rodziców

 Dokumenty szkolne

 Plan lekcji

 Biblioteka

 Świetlica

 Konkursy

 Osiągnięcia

 Sport

 Akademia Malucha

 Mała Liga Gimnazjalna

 Projekty szkolne

 Szkolne Wieści

 Wycieczki

 Koło teatralne

 Podręczniki

 Ogłoszenia

 Archiwum

 Kontakt

 


Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

1. Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej  (ICIM) można korzystać w określonych godzinach – informacja na drzwiach wejściowych do biblioteki. Jego opiekunem jest nauczyciel bibliotekarz.
2. Należy zapoznać się z regulaminem ICIM.
3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, poszukiwań w zbiorach Internetu, wykonywania prac do nauki własnej.
4. Programy udostępniane są wyłącznie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń szkoły. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą korzystać z programów w pracowni komputerowej.
5. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw.
6. Korzystać można wyłącznie z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów.
7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. Uczeń może zarezerwować stanowisko komputerowe według ustalonego harmonogramu.
8. Przy każdym stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba. W wyjątkowych sytuacjach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować może maksymalnie 2 osoby.
9. Efekty swojej pracy użytkownik może wydrukować na własnym papierze.
10. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
11. W  ICIM  obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócać ciszę.
12. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
13. Wierzchnie okrycia należy pozostawić w szatni, a plecaki, torby w wyznaczonym miejscu biblioteki. Przy stanowisku można mieć ze sobą jedynie zeszyt i długopis.
14. Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące wykorzystania Centrum.
15. Zabrania się:
- składowania własnych i usuwania istniejących plików na dyskach twardych,
- dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu,
- samowolnego manipulowania sprzętem, włączania i wyłączania urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza,
- instalowania własnych programów, korzystania z komunikatorów internetowych (np. Skype, Tlen, Gadu – Gadu itp., wysyłania wiadomości tekstowych sms, korzystania z poczty elektronicznej oraz czatów,
- kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak  również z dostępnych stron internetowych,
- korzystania ze stron internetowych upowszechniających przemoc oraz gier komputerowych.
16. Za nieprzestrzeganie regulaminu lub w przypadku  stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących w ICIM bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika, a także odmówić czasowego korzystania z ICIM na okres wskazany przez bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego), informując o tym dyrektora szkoły.

 Powrót

 

Zespół Szkół w Trzcinicy, Trzcinica 72 Tel.: 013 4429022