Strona główna      Plan lekcji      Aktualności      Ogłoszenia      Kontakt               

MENU

 

 Strona główna
  Aktualności

 Oferta edukacyjna

 Rekrutacja

Grupa czterolatków

 Historia

 Patron szkoły

 Kadra

 Samorząd Uczniowski

 Rada Rodziców

 Dokumenty szkolne

 Plan lekcji

 Biblioteka

 Świetlica

 Konkursy

 Osiągnięcia

 Sport

 Akademia Malucha

 Mała Liga Gimnazjalna

 Projekty szkolne

 Szkolne Nowiny

 Wycieczki

 Koło teatralne

 Podręczniki

 Ogłoszenia

 Archiwum

 Kontakt

 

Trzcinica

Trzcinica - wieś usytuowana w malowniczych okolicach Beskidu Niskiego, w zachodniej części Dołów Jasielsko - Sanockich. Przez miejscowość przepływa rzeka Ropa, która nieopodal wpada do Wisłoki. Wieś dzieli się na kilka przysiółków: Topoliny, Przerwa, Łąki, Zagrody, Granice, Góry, Zajączkowice. Nazwa - według ks. Władysława Sarny ".. poszła od trzciny, bo trzciny w przeszłości musiał tu być dostatek. Najstarsza wzmianka     o wsi pochodzi z 1395 roku. Gospodarczy rozkwit Trzcinicy miał miejsce w XIX wieku i na początku XX. Rozwijało się tu pszczelarstwo i sadownictwo. We wsi była cegielnia, gorzelnia i największy w powiecie browar. 
Trzeba koniecznie zobaczyć kościół pod wezwaniem św. Doroty, jeden z najstarszych kościołów drewnianych w Europie. Spoczywa on na dębowej podwalinie, posiada charakterystyczną dla średniowiecza kwadratową nawę, prostokątne prezbiterium, okna od strony wschodniej i południowej. Obok kościoła rosną dwa potężne około 600 - letnie dęby - pomniki przyrody. Stanowisko w Trzcinicy, jako wczesnośredniowieczny gród słowiański, od dawna cieszyło się zainteresowaniem archeologów. Wykrycie wśród wydobytych materiałów zabytków pochodzących z początków epoki brązu spowodowało, że w latach 90-tych podjęto dalsze badania. Doprowadziły one do rewelacyjnych odkryć, na podstawie których omawiane stanowisko nazwano "Troją północy" i podjęto decyzję o budowie skansenu. 
Pomysłodawcą projektu budowy skansenu w Trzcinicy był Jan Gancarski – dyrektor Muzeum Podkarpackiego, wieloletni badacz grodziska. Obiekt powstał w latach 2007-2009 dzięki wsparciu Mechanizmu Finansowego EOG udzielonego w ramach projektu Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy – atrakcją turystyczną regionu. Pozostałą część kosztów pokrył Urząd Marszałkowski w Rzeszowie oraz samorządy lokalne. Otwarcie nowoczesnego kompleksu nastąpiło jednak dopiero w czerwcu 2011 r., gdyż należało przeprowadzić wcześniej prace remontowe po powodzi.

Rok szkolny 1999/2000 to w oświacie rok wielkiej reformy. Szkołę podstawową opuściły dwa roczniki absolwentów: ósmoklasiści i szóstoklasiści. Ci młodsi zostali uczniami 3-letniego obowiązkowego gimnazjum. Początkowo Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Trzcinicy korzystało z budynku szkoły podstawowej. Dyrektorem nowo powołanej szkoły została pani Ewa Skuba. 16 grudnia 2000 roku w obecności wielu znamienitych gości dokonano wmurowania „kamienia węgielnego” pod rozbudowę szkoły. Budowa trwała niespełna 4 lata. Piękny obiekt, o wysokim standardzie wykończenia i wyposażenia w bazę dydaktyczną został uroczyście otwarty w dniu 16 października 2004 r.

 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Trzcinicy, Trzcinica 72 Tel.: 013 4429022