Strona główna      Plan lekcji      Aktualności      Ogłoszenia      Kontakt               

MENU

 

 Strona główna
  Aktualności

 Oferta edukacyjna

 Rekrutacja

  Grupa czterolatków

 Historia

 Patron szkoły

 Kadra

 Samorząd Uczniowski

 Rada Rodziców

 Dokumenty szkolne

 Plan lekcji

 Biblioteka

 Świetlica

 Konkursy

 Osiągnięcia

 Sport

 Akademia Malucha

 Mała Liga Gimnazjalna

 Projekty szkolne

 Szkolne Nowiny

 Wycieczki

 Koło teatralne

 Podręczniki

 Ogłoszenia

 Archiwum

 Kontakt

 


 REKRUTACJA

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO/ KLASY I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W TRZCINICY

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy informuje, że zgodnie  z Zarządzeniem nr 20/2017 Wójta Gminy Jasło z dnia 29 marca  2017 r.  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 oraz  Zarządzeniem nr 21/2017 Wójta Gminy Jasło z dnia 29 marca  2017 r.  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych  publicznych szkół  podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło,  termin składania dokumentów   upływa w dniu 19 kwietnia 2017r.

 

Karty zgłoszenia kandydatów  można odebrać  w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej Zespołu Szkół w Trzcinicy  w zakładce Rekrutacja .

 

Przypominam, że zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe(Dz. U. 2017, poz. 59):

1.       Dziecko w wieku 6 lat jest  obowiązane odbyć  roczne przygotowanie przedszkolne.

2.       Dzieci w wieku 3-5 lat   mają prawo do korzystania wychowania przedszkolnego.

3.       Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym  dziecko kończy 7 lat.

4.       Na wniosek rodziców  naukę w szkole podstawowej  może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli spełnia warunki określone w art. 36ust. 2 w/w ustawy.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Jasło z dnia 29 marca  2017 r.  w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018.
  2. Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Jasło z dnia 29 marca  2017 r.  w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych  publicznych szkół  podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło.
  3. Uchwała Nr XLI/251/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło.
  4. Uchwała Nr XLI/250/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
  5. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
  6. Zgłoszenie dziecka – zamieszkałego w obwodzie szkoły, do klasy I.
  7. Wniosek o przyjęcie  dziecka- zamieszkałego poza obwodem szkoły, do klasy I.  

 

 

Zespół Szkół w Trzcinicy, Trzcinica 72 Tel.: 013 4429022