Strona główna      Plan lekcji      Aktualności      Ogłoszenia      Kontakt               

MENU

 

 Strona główna
  Aktualności

 Oferta edukacyjna

 Historia

 Patron szkoły

 Kadra

 Samorząd Uczniowski

 Rada Rodziców

 Dokumenty szkolne

 Plan lekcji

 Biblioteka

 Świetlica

 Konkursy

 Osiągnięcia

 Sport

 Akademia Malucha

 Mała Liga Gimnazjalna

 Projekty szkolne

 Szkolne Nowiny

 Wycieczki

 Koło teatralne

 Podręczniki

 Ogłoszenia

 Archiwum

 Kontakt

 


Regulamin „Szczęśliwego Numerka”
 

 

1. Szczęśliwe Numerki będą losowane przez opiekuna SU w obecności przedstawicieli SU.
2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

3.
Losowanie na cały tydzień odbywa się w tygodniu poprzedzającym.
4. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
5. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu:
- z odpowiedzi ustnej na ocenę,
- z pisania niezapowiedzianych kartkówek.
6. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
- pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych, testów, sprawdzianów, próbnych egzaminów i kartkówek,
- przygotowywania się do lekcji powtórzeniowych,
- wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony,
- przygotowywania referatów lub innych pomocy do wykonania, do których uczeń zgłosił się sam lub został do tego wyznaczony,
- aktywnego udziału w lekcji,
- pisania notatek podczas lekcji,
- wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.
8. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.


 

Powrót

 

Zespół Szkół w Trzcinicy, Trzcinica 72 Tel.: 013 4429022