Zespół Szkół w Trzcinicy


Menu podmiotowe

 

Podstawowe dane


Zakres działania


Struktura organizacyjna


Podstawa prawna


Komunikaty

 

 

 

Struktura organizacyjna

 

Kadra kierownicza
 
FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
Dyrektor szkoły mgr Dorota Biel
Z-ca dyrektora szkoły mgr Ewa Skuba