Strona główna      Plan lekcji      Aktualności      Ogłoszenia      Kontakt               

MENU

 

 Strona główna
  Aktualności

 Oferta edukacyjna

  Grupa czterolatków

 Historia

 Patron szkoły

 Kadra

 Samorząd Uczniowski

 Rada Rodziców

 Dokumenty szkolne

 Plan lekcji

 Biblioteka

 Świetlica

 Konkursy

 Osiągnięcia

 Sport

 Akademia Malucha

 Mała Liga Gimnazjalna

 Projekty szkolne

 Szkolne Nowiny

 Wycieczki

 Koło teatralne

 Podręczniki

 Ogłoszenia

 Archiwum

 Kontakt

 


Harmonogram pracy świetlicy szkolnej - 2016/2017

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

650 - 750 650 - 750 650 - 750 650 - 750 650 - 750
J. Pasternak/ El. Skuba I. Szczerba B. Wątroba/
R. Lechowska
El. Skuba Z. Klęba
1140 - 1240 1140 - 1240 1140 - 1300 1145 - 1240 1140 - 1240
D. Niemiec ............. M. Sypień .............. R. Lechowska
1240 - 1340 1240 - 1340 1300 - 1420 1245 - 1340 1240 - 1340
R. Lechowska A. Yukselyalcin A. Dryja B. Wątroba/
E. Stopa
R. Lechowska
od 1340 - 1500 od 1340 - 1440 od 1420 - 1500 od 1340 - 1500 od 1340 - 1430
R. Lechowska B. Halik D. Juszczyk R. Lechowska A. Dryja
  od 1440 - 1500     od 1430 - 1500
  B. Kucharczyk     D. Juszczyk

   Świetlica szkolna jest dzisiaj jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Jej charakter pracy wpływa na rozwój, wychowanie oraz poznanie indywidualnych cech ucznia w sytuacjach pozalekcyjnych. Realizuje te same postulaty wychowawcze, co szkoła, ma jednak nieco odmienny styl pracy. Swej działalności nie opiera na ścisłym programie. Przeważają w niej takie formy pracy jak: gra, zabawa, konkurs, zajęcia plastyczne i muzyczne, czytelnictwo, środki audiowizualne, formy ćwiczeń ruchowych. 
   Do świetlicy w Zespole  Szkół  w Trzcinicy przychodzą głównie uczniowie dojeżdżający, w większości są to dzieci klas I – III. Tutaj wychowankowie uczą się organizować swój wolny czas, współżycia w grupie, doskonalenia technik własnej pracy. Rozwijają także zainteresowania artystyczno – techniczne, upowszechniają zasady kultury zdrowotnej, nawyki higieny, czystości    i kultury osobistej. Szczególna uwaga zwracana jest na bezpieczeństwo dzieci. 


   Wszystkie treści zajęć świetlicowych są skorelowane z programem nauczania, co powoduje wzbogacanie, rozszerzanie intelektualnych możliwości i zainteresowań dzieci, stymulując ich aktywność umysłową w szerszym zakresie niż na zajęciach lekcyjnych. Opracowany przez nauczycieli  program  świetlicy ma on na celu polepszenie warunków pracy, zapewnienia uczniom powodzenia szkolnego, rozwijanie zainteresowań uczniów, samodzielności i odpowiedzialności oraz kształcenie właściwych nawyków spędzania wolnego czasu.
   W trakcie realizacji programu uczniowie będą nabywać umiejętności z różnych dziedzin życia  i pogłębiać zdobyte już wcześniej, rozwijać sprawność fizyczną, kształtować postawy moralne. Program obejmuje istotne tematy związane z bezpieczeństwem w drodze do i ze szkoły, ważnymi wydarzeniami z życia kraju i szkoły.

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół w Trzcinicy, Trzcinica 72 Tel.: 013 4429022