Zespół Szkół w Trzcinicy


Menu podmiotowe

 

Podstawowe dane


Zakres działania


Struktura organizacyjna


Podstawa prawna


Dostęp do informacji
publicznych


Komunikaty

 

 

 

Przedmiot działalności i kompetencje

Działalność edukacyjna na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum
Szkoła prowadzi oddział przedszkolny